Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

2η Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»
January 27, 2021
Ψηφιακο Αλμα
Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»
February 1, 2021