Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης στη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

ΕΦΕΠΑΕ
Δελτίο Τύπου της 75ης Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ
March 10, 2023
Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027
March 10, 2023