Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας

Πράσινος Μετασχηματισμός
Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”
June 8, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας
June 12, 2023