Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση “e-Λιανικό”