Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση “e-Λιανικό”

Media Kit για τη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» – Επανεκκίνηση Εστίασης
May 19, 2021
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
May 21, 2021