Η ΑΕΔΕΠ σήμερα, 07/09/2023, θα παραμείνει κλειστή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)
September 7, 2023
Αναβάθμιση ΜΜΕ
Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης & Ανάκλησης Ένταξης Πράξης από τη δράση με τίτλο “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές “
September 8, 2023