Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”