Υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδύναμου

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 1ης Φάσης 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων.
October 27, 2020
Ψηφιακο Βημα
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”
October 27, 2020