Τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και ΣΕΣΜΑ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου.