Τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και ΣΕΣΜΑ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου.

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό» – B’ ΚΥΚΛΟΣ
April 29, 2022
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Αποδοχή και έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
May 5, 2022