Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027