Εκδηλώσεις ΕΦΕΠΑΕ/ΑΕΔΕΠ Παρουσίασης Δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 2027

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Προηγμένος
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός Πρόσκλησης 02 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027
April 18, 2023
ΕΣΠΑ_2021_2027
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων της ΑΕΔΕΠ
April 24, 2023