Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα