Επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
January 24, 2022
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «e-Λιανικό» – Β Κύκλος
February 1, 2022