Συνάντηση Εργασίας στην ΑΕΔΕΠ με την συμμετοχή του ΓΓ Δ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων