Συνάντηση Εργασίας στην ΑΕΔΕΠ με την συμμετοχή του ΓΓ Δ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων

AEDEP
Επίσκεψη Υφυπουργού κ. Ιωάννη Τσακίρη και εκπροσώπων πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ
February 8, 2022
Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
February 8, 2022