Τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Ψηφιακό Βήμα
Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης πράξεων (οικειοθελούς παραίτησης) στη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα».
November 29, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βασικός
Πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)
November 30, 2023